HtmlIcerik

 

TERME TİCARET BORSASI HABERLEŞME VE İLETİŞİM POLİTİKASI

 

Terme Ticaret Borsası olarak yürütmüş olduğumuz her türlü faaliyeti bütün üyelerimize, paydaşlarımıza ve kamuoyuna duyurmak arzusu içindeyiz. Bunu gerçekleştirirken eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, tutarlılık, kolay ulaşılabilirlik ve uygun zamanlama temel ilkelerimizdir.

        Yazılı basın, internet ve görsel basın dahil olmak üzere tüm yerel ve ulusal basın-yayın organlarında faaliyetlerimizi duyurup takip etmek ve uygulamalarımızı günün şartlarına göre gözden geçirip güncelleyerek sürekli gelişmesini sağlamak basın ve yayın konusunda izleyeceğimiz temel politikamızdır.

Yazdır