İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

TERME TİCARET BORSASI İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Terme Ticaret Borsası olarak gücümüzü sorumluluk sahibi, özgüvenli, yeniliklere açık, katma değer üreten, kaliteli hizmete inanan, çevreye duyarlı insan kaynağımızdan alıyoruz. Hizmet kalitesinin, doğrudan çalışanların kalitesine bağlı olduğunun bilincinde olan borsamız, çalışanlarını seçerken, uygun eğitim, öğretim,  beceri ve tecrübe yönünden yetkinliklerini dikkate alarak değerlendirmektedir.

Seçme ve İşe Alım

            Kurumumuzun ihtiyaçları doğrultusunda tanımlanmış yeni personelin seçiminde ve işe başlamasında Yönetim Kurulu yetkilidir. Personel seçiminde, pozisyonların tanımlamaları (işin gerektirdiği özellikler, görev tanımı, gerekli eğitim seviyesi, deneyimler) kıstas olarak kullanılır.

Oryantasyon Programı

İşe alınan personelin en kısa sürede uyumunu sağlamak amacı ile kurum kültürünü, hizmet alanlarını, organizasyon yapısını ve işleyişini aktarmak için personel oryantasyon programı düzenlenmektedir.

Eğitim İhtiyacı

Kurumumuz insan kaynağına yatırımın en etkin yolu olan eğitim planlaması ve uygulamasına gereken önemi vermekte ve personeline performansı ve kariyer planlaması çerçevesinde yetkinliklerini geliştirmeye yönelik eğitim olanakları sunmaktadır.

Borsamız bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetlerin yeterli niteliklere sahip olan personel tarafından yapılmasını güvence altına almak için, çalışanların eğitim ihtiyaçları takip edilmekte, iç yazışma ile eğitim ihtiyaçları alınıp değerlendirilmektedir. Eğitim ihtiyaçları periyodik olarak gözden geçirilerek bu ihtiyaçları karşılayacak eğitim planları oluşturulmaktadır.


Performans Değerlendirmesi

            Kurulmuş olan Personel Yönetim Sistemi ile çalışan personelimiz 6 ayda 1 kez personel performans değerlendirme anketi ile amirleri tarafından değerlendirilmekte ve en başarılı personel Yönetim Kurulumuz tarafından ödüllendirilmektedir.

Yazdır