Dünya ekonomisi arasında güçlü ve istikrarlı bir yapıya sahip olan ülkemizin ekonomisi, birçok siyasi ve iktisadi olumsuzluklara rağmen iyi bir seyir izlemektedir. 2023 yılında 500 milyar dolarlık bir ihracat payını hedefleyen ülkemiz aynı zamanda dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına girmeyi de geleceği için çok ciddi bir amaç olarak belirlemiştir. Bu ülke vizyon çerçevesinde Terme Ticaret Borsası olarak da üzerimizde büyük görevler olduğunu hissediyoruz. 1990'dan bu yana İlçe ekonomisinin gelişiminde önemli paya sahip olan Terme Ticaret Borsası, bu rolünü izleyen dönemde de ödün vermeksizin sürdürmeye kararlıdır.