19

 Karadeniz Bölgesi’ndeki Odalar ve Borsalar Ankara’da TOBB İkiz Kuleler’de düzenlenen istişare toplantısında buluştu. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda Karadeniz Bölgesi’ndeki Odaların ve Borsaların Yönetim Kurulu Başkanları, Meclis Başkanları ve Genel Sekreterleri bir araya geldi.​ Toplantıya Terme Ticaret Borsası’nı temsilen Meclis Başkanı Bülent BERK ve Genel Sekreter Emre KIZIL katıldı.

Toplantının ana gündem maddesi Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun (EKK) 2 Aralık 2016 tarihli tedbir paketiydi. Söz konusu tedbir paketi içinde odalar ve borsalar tarafından talep edilen ve TOBB kanalı ile EKK’ya iletilen birçok sorun çözüme kavuşuyor. Çalışma başlatılan konular aşağıda sıralanmıştır.

1-     Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) kefalet kapasitesi arttırıldı. Hazine, KGF’ye yaklaşık 20-25 milyar lira gayrinakdi destek sağlayacak. Böylece 250 milyar liraya kadar yeni kredi hacmi oluşturulacak. Ayrıca KGF’nin ihracat kredileri için verdiği kefalet oranı %85’ten %100’e çıkarılacak.

2-     Yatırım indirimi yeniden hayata geçiyor. İmalata yönelik yatırım harcamaları için kurumlar vergisi indirimi tam olarak uygulanacak ve teşvikin tamamını diğer kazançlara uygulama imkanı getirilecek.

3-     SGK prim ödemeleri erteleniyor. 2017 Ocak-Şubat-Mart aylarında ödenmesi gereken asgari ücretli çalışanların SGK primleri faizsiz olarak 2017 Ekim-Kasım-Aralık ayına ötelenecek.

4-     Orta ve yüksek teknolojili sektörlerde yeni istihdam sağlayacak işverenlere bir yıl süresince asgari ücretin yarısı, ikinci yılda ise yüzde 25’i kadar destek verilecek.

5-     500 bin kişi İşbaşı Eğitim Programı ile özel sektörde istihdam edilecek.

6-     Bankaların, reel sektördeki firmaların kredilerini yapılandırması kolaylaşacak.

7-     KDV iadeleri hızlandırılacak.

8-     TOBB Nefes Kredisi sayesinde yaklaşık 80.000 KOBİ düşük faizli kredi kullanabilecek.

9-     TOBB’da uygulanan Dijital Dönüşüm Projesi sayesinde üyelerimiz oda veya borsa hizmetlerin bir çoğuna online olarak ulaşabilecek ve oda ve borsaya gelmek zorunda kalmayacak.

10-  Oda ve Borsa üyeleri bir çok belgeye 7 gün 24 saat onaylı olarak ulaşabilecek.

11-  Yeni şirket kuruluşlarında Odalar “Tek Durak Ofis”      haline getirilecek. Şirket kurulurken gerçekleştirilen işlemlerin tamamı Odalar bünyesinde bulunan Ticaret Sicil Müdürlükleri nezdinde gerçekleştirilebilecek. İşlem süresi kısalacağı gibi, maliyetler de düşecek.

12-  Odalar ve Borsalar Mesleki Eğitimde başvurulan kurum haline geldi. Firmalar kalifiye personel ihtiyaçların oda veya borsaya bildirecek, İŞKUR ilgili iş koluna ait kurs ve programlar düzenleyecek.

13-  Mesleki Eğitim ve İstihdam Seferberliği kapsamında 4 farklı program ile özel sektör desteklenecek. Bu programlar;

a)      İşbaşı Eğitim Programları

b)      Mesleki Eğitim Kursları

c)      Firmaların Stajyer İhtiyaçlarının karşılanması

d)      Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayanlara yönelik kurs açılması.

 

 

Okunma Sayısı: 4368
resim